Chi Yi Zhai Bu Xue Kuan Li Shi Quan Wang Rong Tang
Master Li Tai Liang
Below my becoming a "Sifu" ceremony with Master Li Fall of 2005